Hotline: 2473.098.555

Hà Nội,

E - Magazine

Phó Giáo sư Bùi Thị An: Cần có thang bậc lương và chế độ đãi ngộ đặc thù cho giáo viên

Phó Giáo sư Bùi Thị An: Cần có thang bậc lương và chế độ đãi ngộ đặc thù cho giáo viên

20/11/2022

Chúng ta đang bước vào thời đại công nghệ 4.0 với nhiều tiện ích khoa học - kỹ thuật phục vụ nhu cầu đổi mới lớn lao về mặt giáo dục. Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy, không có gì có thể thay thế được người thầy.