E - Magazine

Doanh nhân Việt kiều Nguyễn Hoài Bắc: “Bất động sản có phải là nông sản, con tôm, con cá đâu mà chờ giải cứu!”

Doanh nhân Việt kiều Nguyễn Hoài Bắc: “Bất động sản có phải là nông sản, con tôm, con cá đâu mà chờ giải cứu!”

12/03/2023

Doanh nhân Việt kiều Nguyễn Hoài Bắc-Chủ tịch Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Đại Sơn (và là Chủ tịch một số công ty khác) đã có cuộc trao đổi thẳng thắn xung quanh dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với phóng viên Công dân và Khuyến học.