Công dân & khuyến học TV

Bản tin Khuyến học

Bản tin - 03/06/2023

Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, được cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp quan tâm và đạt nhiều kết quả tốt. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trong buổi làm việc mới đây với Hội Khuyến học Việt Nam đã nêu rõ, trong các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng luôn nhấn mạnh: công tác khuyến học – khuyến tài là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của Đảng, chính quyền. Phó Thủ tướng cũng mong muốn trong giai đoạn tới, các cấp Hội phát huy hơn nữa sứ mệnh, vai trò của Hội nhất là liên quan đến xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Bản tin Khuyến học của chúng tôi sẽ tổng hợp những hoạt động đáng chú ý về công tác khuyến học trên mọi miền tổ quốc trong tuần qua, từ đó cho thấy công tác khuyến học, khuyến tài đã và đang có những bước tiến quan trọng, góp phần tạo động lực mới cho đất nước theo kịp với xu thế thời đại.

Tô Dương, Quốc Thành, Huy Hải, Lam Linh

Theo dõi trên