Toàn văn Thông tư quy định về sử dụng văn bằng nước ngoài cấp

Toàn văn Thông tư quy định về sử dụng văn bằng nước ngoài cấp

04/05/2024 - 08:59

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

Thể lệ Cuộc thi viết về "Sức khoẻ học đường vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước"

Thể lệ Cuộc thi viết về "Sức khoẻ học đường vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước"

15/04/2024 - 19:19

Cuộc thi viết về Sức khoẻ học đường, hưởng ứng Chương trình sức khoẻ học đường giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ do Tạp chí Công dân và Khuyến học tổ chức. Thể lệ cuộc thi như sau:

Bộ Nội vụ quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Bộ Nội vụ quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

14/03/2024 - 19:05

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 168/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Danh mục 6 loại chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng miễn thi bài thi Ngoại ngữ

Danh mục 6 loại chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng miễn thi bài thi Ngoại ngữ

10/03/2024 - 14:25

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT ngày 6/3/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi Ngoại ngữ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.

Toàn văn Báo cáo Tổng kết công tác Hội Khuyến học các cấp 2023, nhiệm vụ trọng tâm 2024

Toàn văn Báo cáo Tổng kết công tác Hội Khuyến học các cấp 2023, nhiệm vụ trọng tâm 2024

10/01/2024 - 12:57

Tạp chí Công dân và Khuyến học giới thiệu toàn văn Báo cáo Tổng kết công tác của Hội Khuyến học các cấp năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 để hệ thống hội khuyến học các cấp trên toàn quốc tham khảo, lưu trữ tư liệu.

Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT quy định về đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện, tỉnh

Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT quy định về đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện, tỉnh

15/12/2023 - 12:49

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT quy định về đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện, tỉnh. Nguyên tắc đánh giá, công nhận công khai, dân chủ, minh bạch; đúng thẩm quyền, mức độ, tiêu chí, điều kiện, quy trình đánh giá, công nhận quy định tại Thông tư này.

Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết lãnh đạo của Đảng với công tác khuyến học - khuyến tài

Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết lãnh đạo của Đảng với công tác khuyến học - khuyến tài

16/11/2023 - 17:35

Ngày 16/11, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời"

Ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời"

13/11/2023 - 14:40

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030". Tạp chí Công dân và Khuyến học xin đăng tải toàn văn quyết định và Kế hoạch triển khai quyết định này.

Ban hành Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội Khuyến học Việt Nam

Ban hành Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội Khuyến học Việt Nam

01/11/2023 - 11:00

Sau khi tổ chức Hội nghị, 2 cơ quan ban hành bằng văn bản Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội Khuyến học Việt Nam về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, khuyến học, khuyến tài, khuyến đọc, xây dựng xã hội học tập trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2023-2026, định hướng đến năm 2030.

Bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu Công dân học tập giai đoạn 2021-2030

Bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu Công dân học tập giai đoạn 2021-2030

30/10/2023 - 16:57

Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030. Tạp chí Công dân và Khuyến học đăng tải toàn bộ tài liệu này để các đơn vị tra cứu trong đánh giá, công nhận danh hiệu "Công dân học tập".

Thông báo kế hoạch phát sóng chương trình truyền hình Khuyến học Việt Nam

Thông báo kế hoạch phát sóng chương trình truyền hình Khuyến học Việt Nam

29/09/2023 - 16:05

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam thông báo kế hoạch phát sóng chương trình truyền hình Khuyến học Việt Nam để các cấp hội, hội viên cùng theo dõi chương trình. Theo đó, chương trình sẽ phát sóng lúc 15 giờ 45 phút đến 16 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV1. Chương trình đầu tiên được phát sóng ngày 1/10/2023.

Kết luận của Hội Khuyến học Việt Nam về Hội thảo "Vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập"

Kết luận của Hội Khuyến học Việt Nam về Hội thảo "Vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập"

30/08/2023 - 11:26

Hội Khuyến học Việt Nam đã có kết luận về Hội thảo quốc gia "Vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập, góp phần giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời kỳ mới" diễn ra ngày 15/8 vừa qua.

Toàn văn Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo"

Toàn văn Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo"

27/07/2023 - 11:28

Tạp chí Công dân và Khuyến học đăng toàn văn Báo cáo tổng kết của Hội Khuyến học Việt Nam về 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo". Trong đó nhấn mạnh lĩnh vực giáo dục thường xuyên và xây dựng xã hội học tập.

Thông báo Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ 4, nhiệm kỳ VI (2021-2026)

Thông báo Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ 4, nhiệm kỳ VI (2021-2026)

27/07/2023 - 10:48

Hội nghị Ban Thường vụ Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ 4, nhiệm kỳ VI (2021-2026) đã diễn ra tại Đà Nẵng ngày 13/7 vừa qua. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì Hội nghị. Sau đây là Thông báo Kết luận Hội nghị.

Văn bản hướng dẫn rà soát tổ chức, hoạt động và chính sách đối với cán bộ Hội Khuyến học các cấp của Chính phủ

Văn bản hướng dẫn rà soát tổ chức, hoạt động và chính sách đối với cán bộ Hội Khuyến học các cấp của Chính phủ

21/07/2023 - 09:51

Ngày 17/7/2023, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 5367/VPCP-KGVX về việc rà soát liên quan tổ chức, hoạt động và chính sách đối với cán bộ Hội Khuyến học các cấp gửi Hội Khuyến học Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Toàn văn Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về các vấn đề quan trọng trong công tác khuyến học

Toàn văn Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về các vấn đề quan trọng trong công tác khuyến học

02/06/2023 - 10:09

Văn phòng Chính phủ vừa ra thông báo số 200/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại buổi làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam (ngày 25/5/2023). Tạp chí Công dân và Khuyến học đăng nguyên văn thông báo này.

Toàn văn Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi quy định bổ nhiệm, xếp lương giáo viên phổ thông

Toàn văn Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi quy định bổ nhiệm, xếp lương giáo viên phổ thông

18/04/2023 - 09:56

Tạp chí Công dân và Khuyến học giới thiệu toàn văn Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung quy định bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Kế hoạch tuyên truyền của Hội Khuyến học Việt Nam năm 2023

Kế hoạch tuyên truyền của Hội Khuyến học Việt Nam năm 2023

15/01/2023 - 10:09

Năm 2023, công tác tuyên truyền của toàn hệ thống Hội Khuyến học Việt Nam tập trung vào việc quán triệt và triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

Chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam

Chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam

20/11/2022 - 17:22

Tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình phối hợp giữa Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2-22-2026.

Sách ảnh Hội Khuyến học Việt Nam

Sách ảnh Hội Khuyến học Việt Nam

18/11/2022 - 18:00

Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học trân trọng giới thiệu cuốn sách ảnh của Hội Khuyến học Việt Nam với những hình ảnh đẹp, những khoảnh khắc đáng nhớ trong chặng đường 25 năm hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức xuất bản.

Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023

Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023

22/09/2022 - 12:57

Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 296/KH-KHVN ngày 16/9/2022 về Kế hoạch tổ chức Giải thưởng "Nhân tài Đất Việt".

Thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng "Nhân tài Đất Việt"

Thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng "Nhân tài Đất Việt"

29/08/2022 - 17:08

Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 282/QĐ-KHVN ngày 23/8/2022 thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng "Nhân tài Đất Việt". Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam làm Trưởng Ban tổ chức.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan làm Trưởng Ban Chỉ đạo Giải thưởng "Nhân tài Đất Việt"

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan làm Trưởng Ban Chỉ đạo Giải thưởng "Nhân tài Đất Việt"

29/08/2022 - 17:05

Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 281/QĐ-KHVN ngày 23/8/2022 thành lập Ban Chỉ đạo Giải thưởng "Nhân tài Đất Việt". Theo đó, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm "Ngày Khuyến học Việt Nam" 2/10/2022

Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm "Ngày Khuyến học Việt Nam" 2/10/2022

28/08/2022 - 12:26

Để thiết thực kỷ niệm "Ngày Khuyến học Việt Nam" năm 2022, Thường trực Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam xây dựng kế hoạch và phát động thực hiện "Tháng khuyến học", "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" và "Ngày Khuyến học Việt Nam".

Hội Khuyến học Việt Nam hướng dẫn thi hành điều lệ Hội khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội Khuyến học Việt Nam hướng dẫn thi hành điều lệ Hội khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026

12/08/2022 - 15:29

Tạp chí Công dân và Khuyến học giới thiệu văn bản số 255/HD-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam hướng dẫn một số nội dung cụ thể thi hành điều lệ Hội - khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ tiêu chí, Hướng dẫn đánh giá, công nhận "Công dân học tập"

Bộ tiêu chí, Hướng dẫn đánh giá, công nhận "Công dân học tập"

29/07/2022 - 11:21

Hội Khuyến học Việt Nam vừa ban hành Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu "Công dân học tập" giai đoạn 2021-2030. Tạp chí Công dân và Khuyến học trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định số 244/QĐ-KHVN của Hội.

Bộ tiêu chí, Hướng dẫn đánh giá "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Đơn vị học tập"

Bộ tiêu chí, Hướng dẫn đánh giá "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Đơn vị học tập"

29/07/2022 - 11:17

Hội Khuyến học Việt Nam vừa ban hành Bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá, công nhận các danh hiệu "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Đơn vị học tập" giai đoạn 2021-2030. Tạp chí Công dân và Khuyến học trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định số 242/QĐ-KHVN của Hội.

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ hai, nhiệm kỳ VI (2021 - 2026)

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ hai, nhiệm kỳ VI (2021 - 2026)

20/07/2022 - 13:24

Ngày 20/6/2022 tại thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ hai, nhiệm kỳ VI (2021 - 2026). Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết hội nghị (số 236/NQ-KHVN).

 Hằng năm, Hội Khuyến học các tỉnh, thành sẽ tổ chức Lễ trao học bổng "Học không bao giờ cùng"

Hằng năm, Hội Khuyến học các tỉnh, thành sẽ tổ chức Lễ trao học bổng "Học không bao giờ cùng"

20/07/2022 - 13:05

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đề nghị Hội Khuyến học tại các tỉnh, thành phố hàng năm nhân Kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) tổ chức Lễ trao học bổng "Học không bao giờ cùng". Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học trân trọng giới thiệu Công văn số 232/CV-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam.

Hội Khuyến học Việt Nam đề nghị các các tỉnh, thành phố bố trí ngân sách triển khai chương trình của Chính phủ

Hội Khuyến học Việt Nam đề nghị các các tỉnh, thành phố bố trí ngân sách triển khai chương trình của Chính phủ

20/07/2022 - 13:00

Trung ương Hội Khuyến học trân trọng đề nghị các tỉnh, thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và bố trí ngân sách hàng năm để Hội Khuyến học các cấp triển khai chương trình của Chính phủ. Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học trân trọng giới thiệu toàn văn Công căn số 229/CV-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam.