Hotline: 2473.098.555

Hà Nội,

Công dân Podcasts

Học thế nào để không còn văn mẫu?
09:32

Học thế nào để không còn văn mẫu?

Văn mẫu đã tồn tại hàng chục năm trong nền giáo dục Việt Nam. Vậy nên, việc thay đổi phương thức dạy và học này không phải điều đơn giản. Giáo viên và học sinh sẽ phải bắt đầu từ đâu để loại bỏ tình trạng văn mẫu hiện nay?