Đi đúng hướng - chọn đúng trường: Tôi là sinh viên Bách khoa

Phạm Thuý Hằng
24/05/2023
Công dân & Khuyến học trên

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, liệu sinh viên chỉ học và học? - bạn Nguyễn Đăng Khoa - sinh viên Bách khoa sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi này nhé!

Tự động phát

Đang bật