Thúy Hằng

Xưng hô thế nào để thầy và trò hạnh phúc trong trường học?

Chỉ cần duy trì nguyên tắc xưng hô giữa thầy và trò đúng chuẩn mực trong nhà trường thì mỗi ngày đến trường đã mang lại môi trường giáo dục trong lành, giáo viên và học sinh cùng hạnh phúc.

Tự động phát

Đang bật