Trường học hạnh phúc - thầy và trò nên xưng hô thế nào?

Phạm Thuý Hằng
11/10/2023
Công dân & Khuyến học trên

Chỉ cần duy trì nguyên tắc xưng hô giữa thầy và trò đúng chuẩn mực trong nhà trường thì mỗi ngày đến trường đã mang lại môi trường giáo dục trong lành, giáo viên và học sinh cùng hạnh phúc.

Tự động phát

Đang bật
Bình luận của bạn

Bình luận