Đi đúng hướng - chọn đúng trường: Thiết kế mỹ thuật số - lãnh địa màu mỡ cho GenZ khai phá

Phạm Thuý Hằng
11/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Thiết kế mỹ thuật số là một ngành học mới, hãy nghe chia sẻ thú vị của sinh viên Hoàng Minh Châu, đang theo học chuyên ngành thiết kế mỹ thuật số - một ngành học được xem là khó, cần năng khiếu cũng như sự say mê đặc biệt với mỹ thuật phục vụ đời sống.

Bình luận của bạn

Bình luận