Chiến thắng Điện Biên Phủ - thiên hùng ca về sức mạnh trí tuệ và lòng dân

Phạm Thuý Hằng
06/05/2024
Công dân & Khuyến học trên

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang của thời đại Hồ Chí Minh, là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam. Việc giáo dục về tầm vóc, ý nghĩa chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày nay vẫn được đặc biệt coi trọng trong trường học.

Tự động phát

Đang bật
Bình luận của bạn

Bình luận