Đắc Quang

Giáo dục giới tính cho con từ tuổi mầm non

Những sự việc học sinh mang thai là hồi chuông nhắc nhở mỗi cha mẹ về vấn đề giáo dục giới tính cho con của mình. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh còn chưa có đầy đủ kỹ năng để dạy con trẻ về nội dung này.