Đi đúng hướng - chọn đúng trường: Thương mại điện tử và tương lai rộng mở

Phạm Thuý Hằng
22/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Theo học ngành thương mại điện tử, chúng ta sẽ được học những gì? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ đến từ anh Mai Đức Hiếu, Cựu Chủ nhiệm Thương mại điện tử ECC, tốt nghiệp chuyên ngành Thương mại điện tử, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Bình luận của bạn

Bình luận