Thúy Hằng

Làm sao để triệt “đất sống” của lạm thu trong trường học?

Tình trạng lạm dụng xã hội hóa để “lách luật”, “biến tấu” các khoản thu tiền trường, biến lạm thu trong trường học ngày càng trở nên trầm trọng. Cần phải xử lý nghiêm khắc hiệu trưởng nếu để xảy ra lạm thu; qua đó đảm bảo tính răn đe, không để lạm thu trở thành vấn đề “đến hẹn lại lên” vào đầu năm học.