99 năm cháy ngọn lửa hồng - Báo chí cách mạng Việt Nam

Phạm Thuý Hằng
21/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

99 năm qua, Báo chí cách mạng Việt Nam luôn sát cánh cùng những bước thăng trầm của đất nước trong mọi giai đoạn. Báo chí đã luôn cho thấy tinh thần chiến đấu, mà ở đó “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ” - như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định.

Bình luận của bạn

Bình luận