Học thế nào để không còn văn mẫu?

Ngọc Trâm
17/08/2022
Công dân & Khuyến học trên

Văn mẫu đã tồn tại hàng chục năm trong nền giáo dục Việt Nam. Vậy nên, việc thay đổi phương thức dạy và học này không phải điều đơn giản. Giáo viên và học sinh sẽ phải bắt đầu từ đâu để loại bỏ tình trạng văn mẫu hiện nay?

Tự động phát

Đang bật
Bình luận của bạn

Bình luận