BTV Minh Uyên, Thùy Chi

Học lịch sử sao cho hứng thú

Chúng ta đã bàn nhiều tới việc học lịch sử nên bắt buộc hay tự chọn ở chương trình giáo dục phổ thông trung học. Hãy lắng nghe chính những học sinh đang học chương trình này nói về việc học lịch sử sao cho hứng thú.

Tự động phát

Đang bật