Đắc Quang - Ngọc Ánh

Tết xưa và Tết nay

Sự vận động, đổi thay của Tết Nguyên đán là điều tất yếu. Chúng ta cũng không nên quá lo lắng vì những biến đổi vật chất bên ngoài của Tết. Điều quan trọng là những giá trị cốt lõi của Tết, đó là gắn kết, là yêu thương, là những mỹ tục, phải được nâng niu, gìn giữ.