“Nếu không học thì gia đình, cộng đồng, xã hội bị tụt hậu” (Bản tin Khuyến học Số 27 ngày 9/12/2023)

Nhóm PV
09/12/2023 - 06:00
Công dân & Khuyến học trên

Tuần qua, tại buổi làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã thông tin về phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời, giai đoạn 2023-2030 do Thủ tướng Chính phủ mới phát động. Qua đó, người đứng đầu Hội Khuyến học Việt Nam muốn truyền tải thông điệp: “Trong bối cảnh 4.0, khoa học kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo trở thành lực lượng sản xuất chủ yếu của đất nước. Nếu tất cả chúng ta không học, toàn dân không học thì chúng ta, gia đình, cộng đồng rồi xã hội bị tụt hậu". Cùng với thông tin ý nghĩa này, Bản tin của chúng tôi cũng sẽ điểm lại các sự kiện khuyến học quan trọng vừa diễn ra trong tuần tại các tỉnh thành phố: Tây Ninh, Nghệ An, và Sơn La, Lâm Đồng, Đồng Tháp…

Tự động phát

Đang bật