Tạp chí Công dân và Khuyến học được đánh giá cao tại Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2023 (Bản tin Khuyến học Số 30 ngày 30/12/2023)

Nhóm PV
30/12/2023 - 06:00
Công dân & Khuyến học trên

Tại hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Hội Khuyến học Việt Nam, Tạp chí Công dân và Khuyến học cũng được đánh giá cao trong thực hiện tốt tôn chỉ mục đích, thực hiện sứ mệnh thúc đẩy học tập toàn dân, theo chỉ đạo của Hội Khuyến học Việt Nam. Đây là một trong các thông tin quan trọng được chúng tôi truyền tải tại Bản tin Khuyến học số 30, cùng với các sự kiện khuyến học quan trọng khác vừa diễn ra tuần qua trên cả nước.

Tự động phát

Đang bật