Hoạt động Khuyến học tại Hải Phòng, Thái Bình, Đồng Tháp (26/5-1/6/2024)

Nhóm PV
01/06/2024 - 06:00
Công dân & Khuyến học trên

Sau thời gian phát động, Ban tổ chức cuộc thi viết "Sức khỏe học đường vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước" nhận được nhiều bài dự thi của đông đảo bạn đọc gửi về. Các tác giả đã chia sẻ nhiều nội dung thiết thực hữu ích và phù hợp với chủ đề sức khỏe học đường. Ban tổ chức rất mong tiếp tục nhận được thêm bài viết. Tuần qua, Hải Phòng tổ chức hoạt động hè năm 2024 cho thanh thiếu nhi giáo dục lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc. đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội, tạo môi trường an toàn và lành mạnh để thanh thiếu nhi rèn luyện kỹ năng, phát huy sáng tạo và bồi dưỡng năng khiếu. Công tác chuyển đổi số trong hoạt động khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập tại Thái bình đã giúp mỗi người dân phát huy tiềm năng bằng cách sử dụng kỹ năng số và tự học trên mạng.

Bình luận của bạn

Bình luận