Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo ký kết hợp tác, nhiều tỉnh thành đẩy mạnh công tác khuyến học giai đoạn 2024 - 2030

Nhóm PV
11/05/2024 - 06:00
Công dân & Khuyến học trên

Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Hội Khuyến Học Việt Nam vừa ký kết chương trình phối hợp, nhằm thúc đẩy công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập cho giai đoạn 2024-2030.. Chương trình này đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của giáo dục và đào tạo. Hội Khuyến học Hà Tĩnh tổ chức toạ đàm với chủ đề "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào đào tạo công dân tốt, lao động tốt, cán bộ tốt", đồng thời tại Bình Thuận, chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp cùng Hội Khuyến học tỉnh đã được ký kết, hứa hẹn mang lại những bước tiến tích cực trong công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Nhiều học bổng được trao cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập là những thông tin quan trọng vừa diễn ra trong tuần tại một số tỉnh thành phố trên cả nước.

Bình luận của bạn

Bình luận