Hội khuyến học các tỉnh thành phố sơ kết, ký kết với nhiều đơn vị về công tác khuyến học khuyến tài

Nhóm PV
26/04/2024 - 16:32
Công dân & Khuyến học trên

Tuần qua nhiều chương trình ký kết phối hợp về công tác khuyến học khuyến tài diễn ra tại các tỉnh thành phố trên cả nước. Các tỉnh Thái Bình, Quảng Nam, Sóc Trăng, Đắk Lắk, và Nghệ An đang tích cực triển khai các hoạt động khuyến học, khuyến tài, và xây dựng xã hội học tập . Từ việc tổ chức các hội nghị, sơ kết, đến việc thúc đẩy các mô hình học tập và hỗ trợ học sinh khó khăn đều nhấn mạnh vào vai trò quan trọng của công tác khuyến học khuyến tài. Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư và triển khai Quyết định 324/QĐ-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam. Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam đã triển khai các mô hình xã hội học tập một cách hiệu quả. Sóc Trăng và Đắk Lắk cũng đều đặt ra các chương trình phối hợp để đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, và xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn 2024-2030. Cùng với đó Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An ký kết chương trình phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, nhằm tăng cường tuyên truyền và hỗ trợ công tác khuyến học, khuyến tài trong cộng đồng. Những nỗ lực này không chỉ nhấn mạnh vào việc nâng cao nhận thức về giáo dục và học tập, mà còn thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng một xã hội học tập và phát triển bền vững.

Bình luận của bạn

Bình luận