Bản tin

Hội Khuyến học các tỉnh thành phố trên cả nước tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm 2024 (Bản tin Khuyến học Số 34 ngày 27/1/2024)

Bản tin - 27/01/2024

Tuần qua, Hội Khuyến học các tỉnh Bình Định, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, và Nghệ An đã tổ chức hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ cho năm 2024. Các địa phương đều ghi nhận những thành tựu đáng chú ý trong công tác khuyến học, với việc tăng cường hội viên, xây dựng quỹ khuyến học, và triển khai nhiều mô hình học tập.

Thực hiện: Nhóm PV

Theo dõi trên