Tạp chí Công dân và Khuyến học, Quỹ Khuyến học Việt Nam hoạt động sôi nổi, hiệu quả trong năm 2023 (Bản tin Khuyến học Số 33 ngày 20/1/2024)

Nhóm PV
20/01/2024 - 06:00
Công dân & Khuyến học trên

Trong năm 2023 là năm rất khó khăn về nhiều mặt nhưng Tạp chí Công dân và Khuyến học luôn tuân thủ các quy định, bám sát tôn chỉ, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Tạp chí được đánh giá là cơ quan báo chí đi đầu trong tuyên truyền về khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực quốc gia và được nhận bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Cùng với đó, Quỹ Khuyến học Việt Nam trong năm 2023 đã trao tặng hơn 8,2 tỷ đồng hỗ trợ các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Bám sát vào 10 nhiệm vụ trọng tâm của Hội Khuyến học Việt Nam, Quỹ Khuyến học Việt Nam đã hoạt động hiệu quả, có sức lan tỏa, khích lệ sự tham gia, chung tay của cộng đồng xã hội.

Bình luận của bạn

Bình luận