Hội nghị Giao ban Công tác Khuyến học các tỉnh Bắc miền Trung

PV
07/12/2023 - 17:45
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 7/12, tại Nghệ An, Hội Khuyến học Cụm thi đua số 4 (các tỉnh Bắc miền Trung) đã tổ chức Hội nghị Giao ban Công tác Khuyến học năm 2023. Một trong những nội dung quan được các Hội Khuyến học thống nhất tại Hội nghị là: cam kết tập trung vào việc quản lý, phát triển tổ chức và hội viên, đặc biệt là trong các cơ quan, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang.

Bình luận của bạn

Bình luận