Năm 2024, Hội Khuyến học thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới, chăm lo thực chất đến sự học và lợi ích của nhân dân

Việt Hoàng - Thành Văn
03/01/2024 - 22:41
Công dân & Khuyến học trên

Tại Hội nghị tổng kết công tác khuyến học và phong trào thi đua, khen thưởng cho năm 2023 của Hội Khuyến học Thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng đánh giá cao kết quả Hội Khuyến học thành phố Hà Nội đã đạt được trong năm 2023, đồng thời, nhấn mạnh việc đổi mới các hoạt động của Hội trong thời gian tới.

Bình luận của bạn

Bình luận