Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam ký kết chương trình phối hợp về đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đến năm 2030

Thành Văn
02/04/2024 - 15:50
Công dân & Khuyến học trên

Sáng ngày 2/4 Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam ký kết chương trình phối hợp về đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đến năm 2030. Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam tăng cường phối hợp trong 5 nội dung góp phần hoàn thành Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" và hưởng ứng phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Bình luận của bạn

Bình luận