Hội Khuyến Học Việt Nam tổng kết năm 2023: Tạp chí Công dân và Khuyến học được khen ngợi vì những đóng góp xuất sắc

27/12/2023 - 23:18
Công dân & Khuyến học trên

Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2023 của Hội Khuyến học Việt Nam vừa diễn ra ngày 27/12 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó, Tạp chí Công dân và Khuyến học – cơ quan ngôn luận của Hội Khuyến học Việt Nam được lãnh đạo Hội ghi nhận và khen ngợi ngợi bởi những đóng góp xuất sắc trong hoạt động chung.

Bình luận của bạn

Bình luận