Hành trình chuẩn bị cho Lễ trao giải Nhân tài Đất Việt 2023

Việt Hoàng - Thành Văn
09/12/2023 - 08:36
Công dân & Khuyến học trên

Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023 vừa họp đánh giá và thảo luận về các sản phẩm đoạt giải, cũng như chuẩn bị cho lễ trao giải. Buổi làm việc này do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải thưởng chủ trì.

Bình luận của bạn

Bình luận