Biển số xe

Niêm yết 288.668 biển số ô tô đẹp từ ngày 10/11 đến ngày 10/12 để người dân lựa chọn

Niêm yết 288.668 biển số ô tô đẹp từ ngày 10/11 đến ngày 10/12 để người dân lựa chọn

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, sẽ có 288.668 biển số được đưa ra đấu giá tại Phiên đấu giá biển số xe ô tô thứ hai. Các biển số này sẽ được niêm yết trong 1 tháng kể từ ngày 10/11 đến ngày 10/12 để người dân lựa chọn.

Kết quả đấu giá biển số xe ô tô đẹp ngày 4/10: Cao nhất 1,62 tỷ đồng, nhiều biển số trúng giá 40 triệu đồng

Kết quả đấu giá biển số xe ô tô đẹp ngày 4/10: Cao nhất 1,62 tỷ đồng, nhiều biển số trúng giá 40 triệu đồng

Trong phiên đấu giá 400 biển số xe ô tô ngày 4/10/2023, giá trúng đấu giá cao nhất là 1,62 tỷ đồng biển số 30K-444.44 (thành phố Hà Nội); nhiều biển số trúng đấu giá 40 triệu đồng.

Kết quả đấu giá biển số xe ô tô đẹp ngày 3/10: Cao nhất 1,485 tỷ đồng, nhiều biển số trúng giá 40 triệu đồng

Kết quả đấu giá biển số xe ô tô đẹp ngày 3/10: Cao nhất 1,485 tỷ đồng, nhiều biển số trúng giá 40 triệu đồng

Trong phiên đấu giá 100 biển số xe ô tô ngày 3/10/2023, giá trúng đấu giá cao nhất là 1,485 tỷ đồng biển số 51K-889.99 (Thành phố Hồ Chí Minh); nhiều biển số trúng đấu giá 40 triệu đồng.

Dự kiến đấu giá 1.500 biển số xe ô tô đẹp trong tháng 10/2023

Dự kiến đấu giá 1.500 biển số xe ô tô đẹp trong tháng 10/2023

Trong ngày 3, 4/10/2023, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tiếp tục đưa ra đấu giá 500 biển số xe ô tô đẹp. Dự kiến tiếp tục tổ chức đấu giá trực tuyến 1.000 biển số xe ô tô từ ngày 5-20/10/2023.

Kết quả đấu giá biển số xe ô tô đẹp ngày 28/9: Cao nhất 400 triệu đồng, nhiều biển số trúng giá 40 triệu đồng

Kết quả đấu giá biển số xe ô tô đẹp ngày 28/9: Cao nhất 400 triệu đồng, nhiều biển số trúng giá 40 triệu đồng

Trong phiên đấu giá 100 biển số xe ô tô ngày 28/9/2023, giá trúng đấu giá cao nhất là 400 triệu đồng (biển số 76A-234.56 ở tỉnh Quảng Ngãi); có nhiều biển số có giá trúng đấu giá thấp nhất là 40 triệu đồng.

Tiếp tục đấu giá 300 biển số xe ô tô đẹp trong 3 ngày tới

Tiếp tục đấu giá 300 biển số xe ô tô đẹp trong 3 ngày tới

300 biển số xe ô tô đẹp sẽ tiếp tục được Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam đưa ra đấu giá trong các ngày 28, 29 và 30/9/2023.

Kết quả đấu giá biển số xe ô tô đẹp ngày 27/9: Cao nhất 1,5 tỷ đồng; thấp nhất 65 triệu đồng

Kết quả đấu giá biển số xe ô tô đẹp ngày 27/9: Cao nhất 1,5 tỷ đồng; thấp nhất 65 triệu đồng

Trong phiên đấu giá 50 biển số xe ô tô ngày 27/9/2023, giá trúng đấu giá cao nhất là 1,5 tỷ đồng (biển số 99A-666.99), giá trúng đấu giá thấp nhất là 65 triệu đồng (biển số 99A-668.69), đều ở tỉnh Bắc Ninh.

Kết quả đấu giá biển số xe ô tô đẹp ngày 26/9: Cao nhất 2,725 tỷ đồng; thấp nhất 40 triệu đồng

Kết quả đấu giá biển số xe ô tô đẹp ngày 26/9: Cao nhất 2,725 tỷ đồng; thấp nhất 40 triệu đồng

Trong phiên đấu giá 50 biển số xe ô tô ngày 26/9/2023, giá trúng đấu giá cao nhất là 2,725 tỷ đồng (biển số 30K - 399.99 ở thành phố Hà Nội), giá trúng đấu giá thấp nhất là 40 triệu đồng (biển số 37K - 185.68 ở Nghệ An và 30K - 620.99 ở thành phố Hà Nội).

Kết quả đấu giá biển số xe ô tô đẹp ngày 25/9: Cao nhất 2,74 tỷ đồng; thấp nhất 40 triệu đồng

Kết quả đấu giá biển số xe ô tô đẹp ngày 25/9: Cao nhất 2,74 tỷ đồng; thấp nhất 40 triệu đồng

Trong phiên đấu giá 48 biển số xe ô tô ngày 25/9/2023, giá trúng đấu giá cao nhất là 2,74 tỷ đồng (biển số 51K-899.99 ở Thành phố Hồ Chí Minh), giá trúng đấu giá thấp nhất là 40 triệu đồng (biển số 30K - 566.11 ở thành phố Hà Nội và biển số 88A-617.89 ở Vĩnh Phúc).