Kết quả đấu giá biển số xe ô tô đẹp ngày 3/10: Cao nhất 1,485 tỷ đồng, nhiều biển số trúng giá 40 triệu đồng

Minh Châu
16:27 - 03/10/2023

Trong phiên đấu giá 100 biển số xe ô tô ngày 3/10/2023, giá trúng đấu giá cao nhất là 1,485 tỷ đồng biển số 51K-889.99 (Thành phố Hồ Chí Minh); nhiều biển số trúng đấu giá 40 triệu đồng.

Kết quả đấu giá 100 biển số xe ô tô đẹp ngày 3/10

Trong ngày 3/10, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tiếp tục đưa ra đấu giá 100 biển số xe ô tô:

Danh sách đấu giá trực tuyến biển xe ô tô ngày 3/10/2023. Ảnh: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam

Theo công bố của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, trong phiên đấu giá 100 biển số xe ô tô ngày 3/10/2023, giá trúng đấu giá cao nhất là 1,485 tỷ đồng: biển số 51K-889.99 (Thành phố Hồ Chí Minh); nhiều biển số trúng đấu giá ở mức 40 triệu đồng như: 98A-655.66 (tỉnh Bắc Giang), 14A-792.89 (tỉnh Quảng Ninh), 73A-313.68 (tỉnh Quảng Bình), 12A-218.66 (tỉnh Lạng Sơn), 24A-248.68 (tỉnh Lào Cai), 23A-129.39 (tỉnh Hà Giang), 22A-202.66 (tỉnh Tuyên Quang), 21A-172.88 (tỉnh Yên Bái), 34A-695.66 (tỉnh Hải Dương), 95A-111.19 (tỉnh Hậu Giang)...

Kết quả đấu giá ngày 3/10, thời gian từ 8h-9h. Ảnh: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam

Kết quả đấu giá ngày 3/10, thời gian từ 9h30-10h30. Ảnh: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam

Kết quả đấu giá ngày 3/10, thời gian từ 13h30-14h30. Ảnh: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam

Kết quả đấu giá ngày 3/10, thời gian từ 15h-16h. Ảnh: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, từ ngày 15/9 đến 30/9, 493 biển số xe ô tô đã được đấu giá, dự thu hơn 214 tỷ đồng. Đến nay, có 76 người đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nộp 16,8 tỷ đồng; 3 khách hàng đã đăng ký biển số.

Liên quan phiên đấu giá đầu tiên ngày 15/9, có 11 biển số được đấu giá thành công, trong đó có biển số 51K-888.88 trúng đấu giá hơn 32 tỷ đồng, Thiếu tướng Lê Xuân Đức thông tin, 5 người trong phiên đấu giá trên đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính; 6 cá nhân còn lại, trong đó có vị khách trúng đấu giá biển ngũ quý 8, đang liên hệ Cục Cảnh sát giao thông để tìm hiểu thông tin tiến hành các bước tiếp theo.

Trong trường hợp khách hàng bỏ cọc, pháp lý đã quy định rõ về nghĩa vụ và trách nghiệm tại Nghị quyết 73 của Quốc hội; Nghị định 39 của Chính phủ và trong Biên bản trúng đấu giá mà khách hàng đã ký. Đồng thời người tham gia đấu giá và trúng đấu giá phải có ý thức thượng tôn pháp luật, có trách nhiệm với xã hội về việc này...

Ngày 4/10, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tiếp tục đưa ra đấu giá 400 biển số xe ô tô.