Kết quả đấu giá biển số xe ô tô đẹp ngày 26/9: Cao nhất 2,725 tỷ đồng; thấp nhất 40 triệu đồng

Minh Châu
16:40 - 26/09/2023

Trong phiên đấu giá 50 biển số xe ô tô ngày 26/9/2023, giá trúng đấu giá cao nhất là 2,725 tỷ đồng (biển số 30K - 399.99 ở thành phố Hà Nội), giá trúng đấu giá thấp nhất là 40 triệu đồng (biển số 37K - 185.68 ở Nghệ An và 30K - 620.99 ở thành phố Hà Nội).

Kết quả đấu giá 50 biển số xe ô tô đẹp ngày 26/9

Trong ngày 26/9, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tiếp tục đưa ra đấu giá 50 biển số xe ô tô.

Danh sách đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô ngày 26/9/2023. Ảnh: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam

Theo công bố của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, trong phiên đấu giá 50 biển số xe ô tô ngày 26/9/2023, giá trúng đấu giá cao nhất là 2,725 tỷ đồng (biển số 30K - 399.99 ở thành phố Hà Nội), giá trúng đấu giá thấp nhất là 40 triệu đồng (biển số 37K - 185.68 ở Nghệ An và 30K - 620.99 ở thành phố Hà Nội).

Kết quả đấu giá biển số xe ô tô đẹp ngày 26/9: Cao nhất 2,725 tỷ đồng; thấp nhất 40 triệu đồng - Ảnh 2.

Kết quả đấu giá ngày 26/9, thời gian từ 8h-9h. Ảnh: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam

Kết quả đấu giá biển số xe ô tô đẹp ngày 26/9: Cao nhất 2,725 tỷ đồng; thấp nhất 40 triệu đồng - Ảnh 3.

Kết quả đấu giá ngày 26/9, thời gian từ 9h15-10h15. Ảnh: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam

Kết quả đấu giá biển số xe ô tô đẹp ngày 26/9: Cao nhất 2,725 tỷ đồng; thấp nhất 40 triệu đồng - Ảnh 4.

Kết quả đấu giá ngày 26/9, thời gian từ 10h30- 11h30. Ảnh: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam

Kết quả đấu giá biển số xe ô tô đẹp ngày 26/9: Cao nhất 2,725 tỷ đồng; thấp nhất 40 triệu đồng - Ảnh 5.

Kết quả đấu giá ngày 26/9, thời gian từ 13h30- 14h30. Ảnh: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam

Kết quả đấu giá biển số xe ô tô đẹp ngày 26/9: Cao nhất 2,725 tỷ đồng; thấp nhất 40 triệu đồng - Ảnh 6.

Kết quả đấu giá ngày 26/9, thời gian từ 14h45- 15h45. Ảnh: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam

Kết quả đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô đẹp các ngày 15, 21, 22 và 25/9

Theo công bố của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, trong phiên đấu giá 48 biển số xe ô tô ngày 25/9/2023, giá trúng đấu giá cao nhất là 2,74 tỷ đồng (biển số 51K-899.99 ở Thành phố Hồ Chí Minh), giá trúng đấu giá thấp nhất là 40 triệu đồng (biển số 88A-617.89 ở Vĩnh Phúc và biển số 30K - 566.11 ở thành phố Hà Nội).

Trong phiên đấu giá 18 biển số xe ô tô ngày 22/9/2023, giá trúng đấu giá cao nhất là 4,86 tỷ đồng (biển số 51K-868.68 ở Thành phố Hồ Chí Minh), giá trúng đấu giá thấp nhất là 45 triệu đồng (biển số 66A-233.33 ở Đồng Tháp). Tổng số tiền trúng đấu giá là hơn 17,3 tỷ đồng.

Trong phiên đấu giá 18 biển số xe ô tô ngày 21/9/2023, giá trúng đấu giá cao nhất là 2,55 tỷ đồng (biển số 68A-299.99 ở Kiên Giang), giá trúng đấu giá thấp nhất là 45 triệu đồng (biển số 14A-822.88 ở Quảng Ninh). Tổng số tiền trúng đấu giá là hơn 13,1 tỷ đồng.

Trước đó, trong phiên đấu giá 11 biển số xe ô tô ngày 15/9, giá trúng đấu giá cao nhất là 32,3 tỷ đồng (biển số 51K-888.88 ở Thành phố Hồ Chí Minh), giá trúng đấu giá thấp nhất là 650 triệu đồng (biển số 15K-188.88 ở Hải Phòng). Tổng số tiền trúng đấu giá là hơn 82,3 tỷ đồng.

50 biển số xe ô tô đẹp sẽ tiếp tục được Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam đưa ra đấu giá trong ngày 27/9/2023.