Quy định về đấu giá biển số xe được đưa vào dự thảo Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Ngọc Minh
12:24 - 22/05/2024
Công dân & Khuyến học trên

Căn cứ các quy định hiện hành và tình hình thực tiễn, dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ đã bổ sung Điều 37 về đấu giá biển số xe. Dự án Luật dự kiến sẽ được trình Quốc hội khóa XV xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 7.

Quy định về đấu giá biển số xe được đưa vào dự thảo Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ- Ảnh 1.

Bộ Công an bổ sung quy định về đấu giá biển số xe vào dự thảo Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ảnh minh họa

Căn cứ để đưa quy định về đấu giá biển số xe vào dự thảo Luật

Bộ Công an cho biết, kho số quản lý phương tiện giao thông đường bộ (biển số xe) là tài sản công, phục vụ quản lý nhà nước. Tuy nhiên, việc khai thác kho biển số xe gặp khó khăn, vướng mắc về pháp lý như: Chưa có cơ sở pháp lý về việc cấp biển số xe thông qua đấu giá; chưa có quy định về quản lý biển số trúng đấu giá, quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá; xác định giá khởi điểm… 

Ngày 15/11/2022, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô từ ngày 15/9/2023 đến hết tháng 2/2024. Sau 5 tháng triển khai thực hiện đã tổ chức đấu giá trực tuyến thành 15.185 biển số xe ô tô, với tổng số tiền đấu giá thành là hơn 2 nghìn tỷ đồng. Trong đó, đã 14.062 biển số xe ô tô trúng đấu giá đã được khách hàng nộp với số tiền gần 1,4 nghìn tỷ đồng.

  • Những điều cần biết khi chuyển nhượng biển số xe ô tô đẹp sau khi trúng đấu giá

    Những điều cần biết khi chuyển nhượng biển số xe ô tô đẹp sau khi trúng đấu giáĐỌC NGAY

Tuy nhiên, việc thí điểm đấu giá biển số xe ô tô theo Nghị quyết số 73/2022/QH15 được thực hiện đến tháng 7/2026 (thời điểm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ nếu được thông qua vừa có hiệu lực thi hành), sau tháng 7/2026 nếu có tiếp tục thực hiện phải sửa Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 

Bên cạnh đó, việc đấu giá biển số xe mới chỉ áp dụng thí điểm đối với biển số xe ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen, chưa áp dụng rộng rãi đối với các loại biển số xe ô tô khác và biển số xe mô tô, xe gắn máy nên chưa đáp ứng hết được nguyện vọng của người dân có nhu cầu sở hữu biển số xe theo sở thích.

Vì vậy, việc luật hóa quy định của Nghị quyết số 73/2022/QH15 của Quốc hội vào Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là rất cần thiết, phù hợp với các quy định hiện hành về việc cấp và quản lý biển số xe theo mã định danh của chủ xe, đáp ứng mục tiêu công dân số, Chính phủ số theo Đề án 06 của Chính phủ và khai thác, quản lý hiệu quả tài sản công.

Việc này cũng góp phần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, giảm số lượng giấy tờ khi đăng ký xe, giảm số lần đi lại và thời gian chờ đợi của người dân và doanh nghiệp, công khai minh bạch các thủ tục, lệ phí đăng ký, cấp biển số.

Quy định về đấu giá biển số xe trong dự thảo Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Theo Điều 37 dự thảo Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá không thấp hơn 40 triệu. Giá khởi điểm một biển số xe mô tô, xe gắn máy đưa ra đấu giá không thấp hơn 5 triệu.

Đấu giá biển số xe được thực hiện theo hình thức đấu giá trực tuyến. Tiền đặt trước không thấp hơn giá khởi điểm của loại biển số xe đưa ra đấu giá. Bước giá bằng 10% giá khởi điểm.

Quyền của người trúng đấu giá biển số xe

Cũng theo Điều 37 dự thảo Luật, người trúng đấu giá biển số xe có các quyền sau đây:

- Được cấp quyết định xác nhận biển số xe trúng đấu giá sau khi nộp đủ số tiền trúng đấu giá;

- Được đăng ký biển số xe trúng đấu giá gắn với phương tiện thuộc sở hữu của mình tại cơ quan công an nơi quản lý biển số xe trúng đấu giá hoặc nơi cư trú của cá nhân, trụ sở của tổ chức trúng đấu giá;

- Được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế xe gắn với biển số xe trúng đấu giá;

- Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp quyết định xác nhận biển số xe trúng đấu giá, nếu người trúng đấu giá chết nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký xe để gắn biển số trúng đấu giá thì người thừa kế theo quy định của pháp luật về thừa kế được nhận số tiền người trúng đấu giá đã nộp sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá.

Nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số xe

Theo dự thảo Luật, người trúng đấu giá biển số xe có nghĩa vụ sau đây:

- Nộp đủ số tiền trúng đấu giá trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả trúng đấu giá; tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký, cấp biển số xe. Sau thời hạn quy định, người trúng đấu giá biển số xe không nộp hoặc nộp không đủ tiền trúng đấu giá thì biển số xe trúng đấu giá được đấu giá lại hoặc chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe và người trúng đấu giá không được hoàn trả số tiền đặt trước;

- Thực hiện thủ tục đăng ký xe để gắn biển số trúng đấu giá trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp quyết định xác nhận biển số xe trúng đấu giá; trường hợp sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì thời hạn này được kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 06 tháng. Sau thời hạn quy định, người trúng đấu giá biển số xe không thực hiện thủ tục đăng ký xe để gắn biển số trúng đấu giá thì biển số xe trúng đấu giá được đấu giá lại và người trúng đấu giá không được hoàn trả số tiền trúng đấu giá đã nộp;

- Không được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế biển số xe trúng đấu giá, trừ trường hợp chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế xe gắn biển số trúng đấu giá;

- Người tham gia đấu giá không xác nhận biên bản đấu giá, người trúng đấu giá không nộp đủ tiền trúng đấu giá thì không được nhận lại tiền đặt trước và không được tham gia đấu giá biển số xe trong thời hạn 12 tháng.

Bình luận của bạn

Bình luận