[Infographic] 8 trường hợp bị thu hồi đăng ký, biển số xe từ ngày 15/8/2023

Dũng Minh
10:18 - 15/07/2023

Từ ngày 15/8/2023, có 8 trường hợp thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe theo quy định tại Thông tư 24/2023/TT-BCA.

Mới đây, Bộ Công an ban hành Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới trong đó có nêu rõ về 8 trường hợp bị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe.

[Infographic] 8 trường hợp bị thu hồi đăng ký, biển số xe từ ngày 15/8/2023 - Ảnh 1.