Kết quả đấu giá biển số xe ô tô đẹp ngày 28/9: Cao nhất 400 triệu đồng, nhiều biển số trúng giá 40 triệu đồng

Minh Châu
16:35 - 28/09/2023
Công dân & Khuyến học trên

Trong phiên đấu giá 100 biển số xe ô tô ngày 28/9/2023, giá trúng đấu giá cao nhất là 400 triệu đồng (biển số 76A-234.56 ở tỉnh Quảng Ngãi); có nhiều biển số có giá trúng đấu giá thấp nhất là 40 triệu đồng.

Kết quả đấu giá 100 biển số xe ô tô đẹp ngày 28/9

Trong ngày 28/9, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tiếp tục đưa ra đấu giá 100 biển số xe ô tô:

Danh sách đấu giá trực tuyến biển xe ô tô ngày 28/9/2023. Ảnh: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam

Theo công bố của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, trong phiên đấu giá 100 biển số xe ô tô ngày 28/9/2023, giá trúng đấu giá cao nhất là 400 triệu đồng:  biển số 76A-234.56 (tỉnh Quảng Ngãi); giá trúng đấu giá thấp nhất là 40 triệu đồng, gồm các biển số: 68A - 303.66 (tỉnh Kiên Giang), 81A - 363.68 (tỉnh Gia Lai), 51K - 828.89 (Thành phố Hồ Chí Minh), 19A - 558.88 (tỉnh Phú Thọ), 78A - 181.68 (tỉnh Phú Yên), 36A - 996.69 (tỉnh Thanh Hóa), 60K - 356.56 (tỉnh Đồng Nai), 51K - 781.79 (Thành phố Hồ Chí Minh).

Kết quả đấu giá ngày 28/9, thời gian từ 8h-9h. Ảnh: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam

Kết quả đấu giá ngày 28/9, thời gian từ 9h15-10h15. Ảnh: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam

Kết quả đấu giá ngày 28/9, thời gian từ 10h30-11h30. Ảnh: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam

Kết quả đấu giá ngày 28/9, thời gian từ 13h30-14h30. Ảnh: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam

Kết quả đấu giá ngày 28/9, thời gian từ 14h45-15h45. Ảnh: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam

Kết quả đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô đẹp các ngày 15, 21, 22, 25, 26 và 27/9

Theo công bố của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, trong phiên đấu giá 50 biển số xe ô tô ngày 27/9/2023, giá trúng đấu giá cao nhất là 1,5 tỷ đồng (biển số 99A-666.99 ở tỉnh Bắc Ninh), giá trúng đấu giá thấp nhất là 65 triệu đồng (biển số 99A-668.69 ở tỉnh Bắc Ninh).

Trong phiên đấu giá 50 biển số xe ô tô ngày 26/9/2023, giá trúng đấu giá cao nhất là 2,725 tỷ đồng (biển số 30K-399.99 ở thành phố Hà Nội), giá trúng đấu giá thấp nhất là 40 triệu đồng (biển số 37K-185.68 ở Nghệ An và 30K-620.99 ở thành phố Hà Nội).

Trong phiên đấu giá 48 biển số xe ô tô ngày 25/9/2023, giá trúng đấu giá cao nhất là 2,74 tỷ đồng (biển số 51K-899.99 ở Thành phố Hồ Chí Minh), giá trúng đấu giá thấp nhất là 40 triệu đồng (biển số 88A-617.89 ở Vĩnh Phúc và biển số 30K-566.11 ở thành phố Hà Nội).

Trong phiên đấu giá 18 biển số xe ô tô ngày 22/9/2023, giá trúng đấu giá cao nhất là 4,86 tỷ đồng (biển số 51K-868.68 ở Thành phố Hồ Chí Minh), giá trúng đấu giá thấp nhất là 45 triệu đồng (biển số 66A-233.33 ở Đồng Tháp). Tổng số tiền trúng đấu giá là hơn 17,3 tỷ đồng.

Trong phiên đấu giá 18 biển số xe ô tô ngày 21/9/2023, giá trúng đấu giá cao nhất là 2,55 tỷ đồng (biển số 68A-299.99 ở Kiên Giang), giá trúng đấu giá thấp nhất là 45 triệu đồng (biển số 14A-822.88 ở Quảng Ninh). Tổng số tiền trúng đấu giá là hơn 13,1 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 15/9, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam đã tổ chức đấu giá 11 biển số ô tô. Theo đó, giá trúng đấu giá cao nhất là 32,3 tỷ đồng (biển số 51K-888.88 ở Thành phố Hồ Chí Minh), giá trúng đấu giá thấp nhất là 650 triệu đồng (biển số 15K-188.88 ở Hải Phòng). Tổng số tiền trúng đấu giá là hơn 82,3 tỷ đồng.

200 biển số xe ô tô đẹp sẽ tiếp tục được Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam đưa ra đấu giá trong ngày 29 và 30/9/2023.

Bình luận của bạn

Bình luận