Kết quả đấu giá biển số xe ô tô đẹp ngày 4/10: Cao nhất 1,62 tỷ đồng, nhiều biển số trúng giá 40 triệu đồng

Minh Châu
18:48 - 04/10/2023

Trong phiên đấu giá 400 biển số xe ô tô ngày 4/10/2023, giá trúng đấu giá cao nhất là 1,62 tỷ đồng biển số 30K-444.44 (thành phố Hà Nội); nhiều biển số trúng đấu giá 40 triệu đồng.

Kết quả đấu giá 400 biển số xe ô tô đẹp ngày 4/10

Trong ngày 4/10, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tiếp tục đưa ra đấu giá 400 biển số xe ô tô.

Phiên đấu giá chia theo 5 khung thời gian, mỗi khung thời gian là 1 giờ có 80 biển số được đấu giá.

Theo công bố của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, trong phiên đấu giá 400 biển số xe ô tô ngày 4/10/2023, giá trúng đấu giá cao nhất là 1,62 tỷ đồng biển số 30K-444.44 (thành phố Hà Nội); ngoài ra biển số 30K-456.78 (thành phố Hà Nội) giá 1,015 tỷ đồng; 51K-866.68 (Thành phố Hồ Chí Minh) giá 885 triệu đồng; 30K-588.55 (thành phố Hà Nội) giá 155 triệu đồng...

Rất nhiều biển số trúng đấu giá ở mức 40 triệu đồng như: 51K-888.59 (Thành phố Hồ Chí Minh), 30K-513.19 (thành phố Hà Nội), 30K-588.95 (thành phố Hà Nội), 36A-999.85 (tỉnh Thanh Hóa), 30K-619.77 (thành phố Hà Nội), 30K-595.98 (thành phố Hà Nội), 30K-585.56 (thành phố Hà Nội), 92A-366.63 (tỉnh Quảng Nam), 30K-618.16 (thành phố Hà Nội)...

Kết quả đấu giá ngày 4/10, thời gian từ 8h-9h. Ảnh: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam

Kết quả đấu giá ngày 4/10, thời gian từ 9h15-10h15. Ảnh: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam

Kết quả đấu giá ngày 4/10, thời gian từ 10h30-11h30. Ảnh: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam

Kết quả đấu giá ngày 4/10, thời gian từ 13h30-14h30. Ảnh: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam

Kết quả đấu giá ngày 4/10, thời gian từ 15h-16h. Ảnh: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam

Trong phiên đấu giá 100 biển số xe ô tô ngày 3/10/2023, giá trúng đấu giá cao nhất là 1,485 tỷ đồng biển số 51K-889.99 (Thành phố Hồ Chí Minh); nhiều biển số trúng đấu giá 40 triệu đồng.

Ngày 6/10, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức đấu giá trực tuyến 130 biển số xe ô tô, trong đó có các biển số: 99A-666.55; 84A-118.18; 81C-238.38; 51K-900.00; 36A-999.90; 15K-156.56...

Tổng số tiền: 40.100.000 đồng/biển số xe ô tô. Trong đó, tiền đặt trước: 40.000.000 đồng; tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng.

Thời lượng đấu giá: 60 phút/1 biển số xe ô tô.

Địa điểm đấu giá: Trang thông tin đấu giá trực tuyến https://vpa.com.vn.