Viettel hỗ trợ chuyển đổi số tại tỉnh Hà Nam

PV
06:00 - 12/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 11/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã kết thỏa thuận Hợp tác về chuyển đổi số giữa 2 bên nhằm góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu chung của tỉnh Hà Nam.

Hà Nam ký kết Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số với Viettel

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên tăng cường hợp tác đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam, ứng dụng công nghệ mới, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng số, phát triển các dịch vụ số trên địa bàn tỉnh.

Phát huy khả năng, thế mạnh, nguồn lực của tỉnh Hà Nam và Tập đoàn Viettel gắn với chuyển đổi số toàn diện, góp phần đưa tỉnh Hà Nam trở thành địa phương phát triển mạnh về chuyển đổi số ở cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Thông qua đó, hai bên tiếp tục hợp tác toàn diện về chuyển đổi số, có trọng tâm, trọng điểm và lộ trình triển khai theo từng giai đoạn bằng các thỏa thuận cụ thể trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, kế thừa, hoàn thiện những nội dung đã thực hiện, phát triển những nội dung mới theo yêu cầu thực tiễn.

Lãnh đạo tỉnh Hà Nam cho biết, việc hợp tác với Viettel thúc đẩy công tác chuyển đổi số tại địa phương là một quyết định kịp thời và đúng đắn, sẽ giúp xây dựng đồng bộ chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số giúp đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và hoạt động của cơ quan, đơn vị; góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và các ngành kinh tế; hình thành và phát triển các ngành, lĩnh vực mới; thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển nhanh và bền vững.

Nguồn: Nhân Dân
Bình luận của bạn

Bình luận