FPT hợp tác với Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh chuyển đổi số công tác đào tạo

Quang Minh
06:00 - 09/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

FPT và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm hướng đến sự phát triển bền vững trong lĩnh vực của mỗi bên.

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn FPT hợp tác đào tạo

Ngày 7/6/2024, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn FPT đã cùng nhau tổ chức lễ ký kết hợp tác đào tạo trong lĩnh vực công nghệ, giáo dục và nguồn nhân lực. 

Theo TS. Lê Trường Sơn – Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với thế mạnh là 1 trong 2 trường trọng điểm của quốc gia chuyên về cung cấp đội ngũ cán bộ pháp lý với nhiều thành tựu trong công tác đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cho xã hội, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng với tập đoàn FPT là doanh nghiệp lớn toàn cầu phát triển vượt bậc trong các lĩnh vực công nghệ, giáo dục sẽ hiện thực hoá định hướng chiến lược của các bên, mang đến nhiều cơ hội góp phần phát huy thế mạnh và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT cũng chia sẻ tại sự kiện về việc nhấn mạnh xu thế toàn cầu hoá với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, việc củng cố và hoàn thiện nền tảng pháp lý chặt chẽ đối với lĩnh vực này là vô cùng quan trọng. 

Theo đó, nội dung hợp tác giữa các bên tập trung vào 3 mảng chính bao gồm: (1) Phối hợp thực hiện công tác đào tạo, tuyển dụng và kiến tập; (2) Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số nhà trường; (3) Kết hợp trí tuệ nhân tạo và nền tảng pháp lý tạo ra sản phẩm phục vụ xã hội theo đúng chủ trương của Đảng, nhà nước thực hiện chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Bên cạnh đó, nội dung trọng tâm của biên bản hợp tác giữa 2 đơn vị liên quan đến việc xây dựng lộ trình chuyển đổi số hướng tới mô hình trường đại học thông minh, đại học số; xây dựng các nền tảng, phần mềm về ngành luật phục vụ các tổ chức, doanh nghiệp cơ sở đào tạo luật; hỗ trợ tư vấn pháp lý; tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và sở hữu trí tuệ; tổ chức tập huấn chuyên sâu về AI trong lĩnh vực Luật pháp; xây dựng thí điểm môn Luật và Trí tuệ nhân tạo vào trong chương trình đào tạo; các công tác về thực tập, tuyển dụng và đào tạo nhân sự nhằm tạo ra giá trị chung cho cộng đồng và xã hội.

Các bên đơn vị hợp tác xây dựng lộ trình chuyển đổi số hướng tới mô hình trường đại học thông minh, đại học số và các sản phẩm công nghệ về ngành luật

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn FPT cùng nhau tạo cơ hội cho sinh viên tham gia kiến tập, thực tập và tuyển dụng việc làm

Sự kiện hợp tác giữa Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn FPT là tiền đề mở ra những cơ hội hiện thực hoá định hướng chiến lược của các bên, phát triển Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trở thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học đa ngành, hiện đại thông qua lộ trình chuyển đổi số phù hợp và phối hợp với đối tác tổ chức các hoạt động chuyên môn, chương trình đào tạo, xây dựng các giải pháp và sản phẩm công nghệ liên quan đến lĩnh vực luật phục vụ cho cộng đồng, xã hội.

Bình luận của bạn

Bình luận