UNESCO

Ngắm 3 Di sản Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam

Ngắm 3 Di sản Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam

Đến nay Việt Nam đã có 3 di sản được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới và 1 Di sản Hỗn hợp, bên cạnh 5 Di sản Văn hóa Thế giới. Các Di sản Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam mang những giá trị thẩm mỹ, giá trị ngoại hạng toàn cầu về địa chất - địa mạo.

5 Di sản Văn hóa Thế giới tại Việt Nam

5 Di sản Văn hóa Thế giới tại Việt Nam

Tính đến thời điểm hiện tại, nước ta tự hào khi sở hữu 5 Di sản Văn hóa Thế giới. Di sản Văn hóa của người Việt đã được thử thách, sàng lọc qua thời gian để chứng tỏ sự trường tồn bất tử của mình.

Hoàn thiện Hồ sơ đề cử “Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà” ghi danh Di sản thế giới

Hoàn thiện Hồ sơ đề cử “Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà” ghi danh Di sản thế giới

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các cơ quan liên quan hoàn thiện Hồ sơ đề cử “Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà” đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) ghi vào Danh mục Di sản thế giới.

Nhiều hoạt động văn hóa tại Hà Nội dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023

Nhiều hoạt động văn hóa tại Hà Nội dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023

Hà Nội tham gia Liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh; Trưng bày, giới thiệu hình ảnh, hiện vật, tư liệu di sản văn hóa phi vật thể của Hà Nội; Trưng bày giới thiệu các sản phẩm du lịch...

Đại học Quốc gia Hà Nội ra mắt ngành Thiết kế sáng tạo, tuyển 150 sinh viên

Đại học Quốc gia Hà Nội ra mắt ngành Thiết kế sáng tạo, tuyển 150 sinh viên

Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa ra mắt chương trình đào tạo cử nhân Thiết kế sáng tạo góp phần đưa Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành một trung tâm nghệ thuật và sáng tạo, dẫn dắt những xu hướng tiên phong ở Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo.

15 di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam được UNESCO ghi danh

15 di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam được UNESCO ghi danh

Hồ sơ “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” vừa được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, và trở thành di sản văn hóa phi vật thể thứ 15 của Việt Nam được UNESCO ghi danh.

[Infographic] Nguyễn Đình Chiểu - Nhà thơ, nhà văn hóa lớn của nhân loại

[Infographic] Nguyễn Đình Chiểu - Nhà thơ, nhà văn hóa lớn của nhân loại

Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu là nhà thơ, nhà văn hóa lớn của nhân loại, ngôi sao sáng của văn hóa - nghệ thuật Việt Nam.