Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm "Ngày Khuyến học Việt Nam" 2/10/2022

PV
12:26 - 28/08/2022
Công dân & Khuyến học trên

Để thiết thực kỷ niệm "Ngày Khuyến học Việt Nam" năm 2022, Thường trực Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam xây dựng kế hoạch và phát động thực hiện "Tháng khuyến học", "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" và "Ngày Khuyến học Việt Nam".

Ngày 16/9/2008 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1277/QĐ -TTg lấy ngày 2/10 hàng năm là "Ngày Khuyến học Việt Nam".

Để thiết thực kỷ niệm "Ngày Khuyến học Việt Nam" năm 2022, Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã ban hành văn bản số 283/CV-KHVN ngày 23/8/2022 về Kế hoạch tổ chức Hoạt động nhân kỷ niệm ngày Khuyến học Việt Nam 2/10/2022.

Nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn xã hội về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Việc tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm "Ngày Khuyến học Việt Nam" nhằm mục đích nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức tích cực tham gia, thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tôn vinh những gương sáng hiếu học, các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần cổ vũ và khích lệ phong trào thi đua học tập, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới trong thời kỳ chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Phát động " Tháng Khuyến học" còn nhằm mục đích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới 2022 - 2023 với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo".

Các hoạt động kỷ niệm cần thiết thực, hiệu quả

Yêu cầu việc tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm "Ngày Khuyến học Việt Nam" cần thiết thực, hiệu quả, tập trung ở cơ sở.

Nội dung các hoạt động Tuyên truyền quán triệt, triển khai Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 – 2030" theo Quyết định 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 387) và Chương trình "Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 – 2030" theo Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 3/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 677). Tổ chức tập huấn cho cán bộ Hội các cấp theo Kế hoạch số 123 /KH-KHVN ngày 14/4/2022 và Kế hoạch số 196/KH-KHVN ngày 16/6/2022 của Trung ương Hội về thực hiện Chương trình 387 và Chương trình 677.

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa các cấp Hội với các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình, các gương "Người tốt, việc tốt" trong phong trào thi đua khuyến học.

Các cấp Hội có các hình thức giúp đỡ trẻ em nghèo có thêm điều kiện học tập, tổ chức trao học bổng "Học không bao giờ cùng" cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập và cho người lớn tích cực học tập.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm "Ngày Khuyến học Việt Nam" 2/10/2022

Các cấp Hội tổ chức "Ngày Khuyến học" trong dịp 2/10/2022.

"Tháng khuyến học" năm 2022 được triển khai từ ngày 2/9/2022 đến ngày 2/10/2022.

Hội Khuyến học các địa phương phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo triển khai "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" do Ủy ban nhân dân các địa phương tổ chức.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam thực hiện các hoạt động:

Tập trung tuyên truyền theo hướng dẫn tại công văn số 48 /KH-KHVN ngày 15/2/2022 của Trung ương Hội, đặc biệt gắn liền với việc tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 123 /KH-KHVN ngày 14/4/2022 về thực hiện Chương trình 387 và thực hiện Kế hoạch số 196/KH-KHVN ngày 16/6/2022 của Trung ương Hội về thực hiện Chương trình 677.

Tổ chức gặp gỡ các cơ quan báo chí thông báo kết quả hoạt động của Hội và đề xuất phối hợp trong công tác tuyên truyền nhân dịp "Ngày khuyến học"; lãnh đạo Trung ương Hội sẽ có bài viết, trả lời phỏng vấn báo chí về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và thành tựu qua 26 năm phát triển của Hội Khuyến học Việt Nam.

Trung ương Hội sẽ ký Chương trình Phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và thống nhất với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng triển khai công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong lực lượng vũ trang.

Tạp chí Công dân và Khuyến học, Truyền hình thực tế HDTV Việt Nam và Website của Trung ương Hội sẽ phát Phim tài liệu "Hội Khuyến học Việt Nam – 1/4 thế kỷ xây dựng và phát triển" vào ngày 2/10/2022.

Hoàn thành xuất bản cuốn Kỷ yếu " Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ VI - Nhiệm kỳ 2021-2026", cuốn sách ảnh "Hội Khuyến học Việt Nam giai đoạn 2016-2022", cuốn "Cẩm nang Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập" và cuốn " Hỏi - Đáp về công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập".

Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Hội đồng Giám khảo và phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt lần thứ 17 (sẽ trao Giải thưởng vào tháng 11/2023).

Đối với Hội Khuyến học các tỉnh, thành:

Các cấp Hội tham mưu, đề xuất với cấp ủy, ủy ban nhân dân và phối hợp với ngành giáo dục - đào tạo để tổ chức tốt các hoạt động "Tháng khuyến học", "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" và "Ngày Khuyến học Việt Nam" với các hình thức, quy mô phù hợp với điều kiện cụ thể của các địa phương và đơn vị.

Thực hiện công tác tuyên truyền theo hướng dẫn tại công văn số 48 /KH-KHVN ngày 15/2/2022 và các hoạt động tuyên truyền của Trung ương Hội; tổ chức tuyên truyền trực tiếp thông qua cuộc vận động xây dựng phong trào Khuyến học trong các cơ quan, các tổ chức chính trị - kinh tế - xã hội, các doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở giáo dục chính qui và không chính qui.

Phối hợp với cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương thường xuyên đưa tin các hoạt động khuyến học, khuyến tài; phối hợp với đài phát thanh, truyền hình địa phương xây dựng các phóng sự chuyên đề về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Tổ chức tập huấn cho cán bộ Hội các cấp về thực hiện chương trình 387 và chương trình 677, chú ý nâng cao chất lượng các mô hình học tập.

Các cấp Hội đẩy mạnh huy động các nguồn tài trợ, tổ chức trao học bổng "Học không bao giờ cùng" trong dịp này.

Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động học tập suốt đời tại các Trung tâm học tập cộng đồng.

Đồng thời, Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả các hoạt động "Tháng khuyến học", "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" và "Ngày Khuyến học Việt Nam" gửi về Trung ương Hội trước ngày 15/10/2022 theo địa chỉ khuyenhocvn@gmail.com.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam 02/10/2022 - Ảnh 1.

Văn bản số 283/CV-KHVN ngày 23/8/2022 về Kế hoạch tổ chức Hoạt động nhân kỷ niệm

ngày Khuyến học Việt Nam 2/10/2022

Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam 02/10/2022 - Ảnh 2.

Văn bản số 283/CV-KHVN ngày 23/8/2022 về Kế hoạch tổ chức Hoạt động nhân kỷ niệm

ngày Khuyến học Việt Nam 2/10/2022

Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam 02/10/2022 - Ảnh 3.

kỷ niệm ngày Khuyến học Việt Nam 2/10/2022


Bình luận của bạn

Bình luận