Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ hai, nhiệm kỳ VI (2021 - 2026)

PV
13:24 - 20/07/2022
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 20/6/2022 tại thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ hai, nhiệm kỳ VI (2021 - 2026). Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết hội nghị (số 236/NQ-KHVN).

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Lần thứ hai, nhiệm ỳ VI (2021 - 2026) - Ảnh 1.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Lần thứ hai, nhiệm ỳ VI (2021 - 2026) - Ảnh 2.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Lần thứ hai, nhiệm ỳ VI (2021 - 2026) - Ảnh 3.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Lần thứ hai, nhiệm ỳ VI (2021 - 2026) - Ảnh 4.