Bộ tiêu chí, Hướng dẫn đánh giá, công nhận "Công dân học tập"

11:21 - 29/07/2022
Công dân & Khuyến học trên

Hội Khuyến học Việt Nam vừa ban hành Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu "Công dân học tập" giai đoạn 2021-2030. Tạp chí Công dân và Khuyến học trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định số 244/QĐ-KHVN của Hội.

Bình luận của bạn

Bình luận