Xã hội học tập

Tiến tới xây dựng Luật học tập suốt đời của Việt Nam

Tiến tới xây dựng Luật học tập suốt đời của Việt Nam

Chủ trương xây dựng xã hội học tập ở nước ta có từ năm 2001, khi Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ IX đã đưa vấn đề này vào Nghị quyết Đại hội: Thực hiện giáo dục cho mọi người, xây dựng nước ta thành một xã hội học tập.

Kết luận của Hội Khuyến học Việt Nam về Hội thảo "Vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập"

Kết luận của Hội Khuyến học Việt Nam về Hội thảo "Vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập"

Hội Khuyến học Việt Nam đã có kết luận về Hội thảo quốc gia "Vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập, góp phần giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời kỳ mới" diễn ra ngày 15/8 vừa qua.

Hải Phòng: Triển khai Tháng Khuyến học, thúc đẩy phong trào xây dựng xã hội học tập

Hải Phòng: Triển khai Tháng Khuyến học, thúc đẩy phong trào xây dựng xã hội học tập

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch 225/KH-UBND triển khai Tháng Khuyến học năm 2023.

Thế giới VUCA thách thức thế hệ trẻ

Thế giới VUCA thách thức thế hệ trẻ

Thế giới VUCA là thế giới phát triển trong tình trạng bất thường, khó lường, đầy thách thức. Tình trạng ấy có thể kéo dài, khiến cho nhiều người thường nói, ngày nay nhân loại đang sống trong thời đại VUCA.

Quảng Ninh: Tập huấn phần mềm công dân học tập, bước quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập

Quảng Ninh: Tập huấn phần mềm công dân học tập, bước quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập

Theo Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam việc triển khai tập huấn phần mềm công dân học tập là một trong những bước quan trọng nhằm khẳng định việc xây dựng xã hội học tập cụ thể, thực chất.

Ký ức về Cách mạng tháng Tám và những năm tháng đẹp nhất của người lính Cụ Hồ

Ký ức về Cách mạng tháng Tám và những năm tháng đẹp nhất của người lính Cụ Hồ

Giáo sư Phùng Thế Trường cũng như bao thanh niên lúc đó đã hiến dâng trọn tuổi xuân cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc thiêng liêng. Đó là những ký ức đẹp nhất trong cuộc đời ông.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan: Cần thúc đẩy và tạo cơ hội để người lớn học tập

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan: Cần thúc đẩy và tạo cơ hội để người lớn học tập

"Cần công bằng trong đánh giá giữa giáo dục tiếp tục và giáo dục ban đầu. Làm thế nào thúc đẩy người lớn học tập, tạo cơ hội cho tất cả người lớn học tập và học tập suốt đời", Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh.

Đồng Tháp: Lan tỏa phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập đến từng người dân

Đồng Tháp: Lan tỏa phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập đến từng người dân

Ngày 16/8, các xã An Bình (huyện Cao Lãnh), xã Tân Mỹ (huyện Lấp Vò), xã Bình Thạnh (thành phố Hồng Ngự) của tỉnh Đồng Tháp tổ chức Tháng Khuyến học - Phát động phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời đến cán bộ, hội viên khuyến học và nhân dân toàn xã.

Gia đình, dòng họ là nòng cốt, khởi nguồn để phát triển văn hóa dân tộc

Gia đình, dòng họ là nòng cốt, khởi nguồn để phát triển văn hóa dân tộc

Tại hội thảo về vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập, các đại biểu đều khẳng định rằng, gia đình, dòng họ là nòng cốt, khởi nguồn để phát triển văn hóa dân tộc.