Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư và triển khai Quyết định 324/QĐ-KHVN

Thanh Vũ
17:18 - 24/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 24/4, Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng; triển khai thực hiện Quyết định của Hội Khuyến học Việt Nam, Kế hoạch về tập huấn đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn với xây dựng nông thôn mới.

Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư và triển khai Quyết định 324/QĐ-KHVN- Ảnh 1.

Đồng chí Vũ Mạnh Hiền, ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình, Chủ tịch Hội Khuyến học các huyện, thành phố; Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và cán bộ phụ trách công tác khuyến học của các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Thái Bình và các cán bộ, chuyên viên khuyến học. 

Tại hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh đã hướng dẫn các cấp hội tập trung đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW với các nội dung cụ thể gồm: việc tổ chức, phổ biến, quán triệt, sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân; công tác tham mưu của các cấp hội với cấp ủy, chính quyền các cấp; đổi mới công tác tuyên truyền; triển khai xây dựng các mô hình học tập; xây dựng tổ chức hội và phát triển quỹ khuyến học, trao học bổng và hợp tác quốc tế. 

Ngoài ra, cần đưa ra những vướng mắc, hạn chế, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kết luận số 49-KL/TW trong thời gian tới. Thời gian sơ kết các cấp Hội từ ngày 15-30/5/2024, cấp tỉnh khoảng trung tuần tháng 6/2024.

Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư và triển khai Quyết định 324/QĐ-KHVN- Ảnh 2.
Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư và triển khai Quyết định 324/QĐ-KHVN- Ảnh 3.
Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư và triển khai Quyết định 324/QĐ-KHVN- Ảnh 4.
Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư và triển khai Quyết định 324/QĐ-KHVN- Ảnh 5.

Hội nghị triển khai các văn bản quan trọng về khuyến học - khuyến tài. 

Bộ tiêu chí đánh giá và hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu công dân học tập giai đoạn 2021-2030 quy định cụ thể từng tiêu chí và số điểm tương ứng để xét công nhận từng danh hiệu công dân học tập trong xã; dành cho người lao động; cán bộ, công nhân viên, doanh nhân và dành cho học sinh, sinh viên, học viên. Bộ tiêu chí nhằm khuyến khích việc tự học và coi trọng việc học của mỗi người dân, qua đó, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình đã yêu cầu Hội Khuyến học huyện, thành phố, tổ chức Hội Khuyến học chủ động nghiên cứu sâu sắc các văn bản, tham mưu tích cực cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ đã được triển khai tại Hội nghị. 

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình nhấn mạnh thực hiện tốt việc sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư; triển khai kịp thời quyết định 324/QĐ-KHVN, ngày 06/11/2023 của Hội Khuyến học Việt Nam; tổ chức tốt các lớp tập huấn đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn với xây dựng nông thôn mới của Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình vừa là cơ hội phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vừa tạo ra động lực mới cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn mới, đồng thời góp phần khẳng định và nâng cao vị thế của tổ chức Hội Khuyến học các cấp.

Bình luận của bạn

Bình luận