Thái Bình: Phát động phong trào thi đua khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2024

Đắc Quang
15:02 - 31/01/2024
Công dân & Khuyến học trên

Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình vừa tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2024 và ra mắt 2 cuốn sách về khuyến học.

Thái Bình: Phát động phong trào thi đua khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2024- Ảnh 1.

Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình phát động phong trào thi đua khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2024. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình

Phong trào nhằm phát huy vai trò của hội khuyến học các huyện, thành phố, ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, tạo động lực thi đua sôi nổi, rộng khắp, thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2024.

Bên cạnh đó, động viên các ngành, các cấp, mọi công dân, mọi gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hăng hái thi đua lập nhiều thành tích góp phần đẩy mạnh phong trào "Thi đua yêu nước", "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh", "Học tập thường xuyên, học tập suốt đời".

Thái Bình: Phát động phong trào thi đua khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2024- Ảnh 2.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình giới thiệu tập thơ "Tình khuyến học". Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình

Cụ thể, phong trào thi đua năm 2024 sẽ tập trung vào việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các văn bản của trung ương, của tỉnh Thái Bình về khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đổi mới công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua của tỉnh Thái Bình; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế hoạt động của các cấp hội cho phù hợp với tình hình thực tiễn. 

Tăng cường hỗ trợ giáo dục; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng; đẩy mạnh công tác xây dựng quỹ khuyến học, tăng cường khen thưởng, hỗ trợ học sinh, sinh viên vượt khó học tốt.

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình ra mắt cuốn sách "Hệ thống các văn bản về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập" do Nhà xuất bản Dân trí ấn hành và tập thơ "Tình khuyến học" do Nhà xuất bản Văn học Việt Nam ấn hành.