Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình trao 40 suất học bổng tặng học sinh, sinh viên vượt khó hiếu học

PV
17:48 - 22/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình vừa làm việc với Hội Khuyến học Trường Đại học Thái Bình và trao học bổng tặng học sinh, sinh viên vượt khó hiếu học của nhà trường.

Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình trao 40 suất học bổng tặng học sinh, sinh viên vượt khó hiếu học- Ảnh 1.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình trao quyết định kiện toàn Ban Chấp hành Hội Khuyến học Trường Đại học Thái Bình. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình

Tại buổi làm việc, Hội Khuyến học đã phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản lãnh đạo của Trung ương, của tỉnh Thái Bình về khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và trao quyết định kiện toàn Ban Chấp hành Hội Khuyến học Trường Đại học Thái Bình. Qua đó góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua của nhà trường nói chung và việc tự học, tự rèn luyện, nghiên cứu của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nhà trường nói riêng.

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình trao 40 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng tặng học sinh, sinh viên vượt khó hiếu học của Trường Đại học Thái Bình.

Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình trao 40 suất học bổng tặng học sinh, sinh viên vượt khó hiếu học- Ảnh 2.

Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình trao học bổng tặng học sinh, sinh viên vượt khó hiếu học của Trường Đại học Thái Bình. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình