Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình tăng cường phối hợp với các tổ chức, sở, ngành đẩy mạnh công tác khuyến học

Đắc Quang
17:16 - 15/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 15/3, Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình và một số sở, ngành, đoàn thể, Trường Đại học Thái Bình.

Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình tăng cường phối hợp với các tổ chức, sở, ngành đẩy mạnh công tác khuyến học- Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình Vũ Thanh Vân dự và phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình

Năm 2018, Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình ký kết chương trình phối hợp liên ngành với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình và một số sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh.

Sau 5 năm thực hiện, hoạt động khuyến học trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực. Theo thống kê, trong 3 năm gần đây, tổng số quỹ khuyến học của các tổ chức, cơ quan, đơn vị đạt hơn 100 tỉ đồng.

Hoạt động khuyến khích, động viên khen thưởng học sinh giỏi và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con cán bộ, công chức và người lao động đã trở thành nền nếp hàng năm, góp phần đẩy mạnh công tác khuyến học - khuyến tài.

Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình tăng cường phối hợp với các tổ chức, sở, ngành đẩy mạnh công tác khuyến học- Ảnh 2.

Đại diện các cơ quan, đơn vị của tỉnh Thái Bình ký kết chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đến năm 2030, Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình tiếp tục ký kết chương trình phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Theo đó, các đơn vị phối hợp tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai có hiệu quả các văn bản lãnh đạo của Trung ương, của tỉnh Thái Bình về khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đến cán bộ, đảng viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động bằng nhiều hình thức.

Bên cạnh đó, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức khuyến học; đẩy mạnh các mô hình học tập; tích cực hưởng ứng phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 – 2030"; chủ động lựa chọn nội dung công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập để triển khai lồng ghép trong chương trình giao ban định kỳ hàng tháng, quý, năm.

Đồng thời, tích cực vận động các nguồn lực xây dựng quỹ khuyến học - khuyến tài và tổ chức tốt các hoạt động nhằm hỗ trợ, động viên học sinh, sinh viên và người lớn học tập, lao động.

Ngoài các nhiệm vụ chung đã nêu, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Thái Bình, mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị chú trọng triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể.

Cùng ngày, Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình tổ chức tập huấn công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập về các nội dung: xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết, thực hiện các biểu mẫu thi đua đánh giá…

Bình luận của bạn

Bình luận