Thái Bình triển khai các Thông tư giáo dục, giới thiệu mô hình đổi mới trung tâm giáo dục cộng đồng

TTH
18:05 - 17/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai các thông tư giáo dục quan trọng và giới thiệu mô hình đổi mới trung tâm giáo dục cộng đồng.

Thái Bình triển khai các Thông tư giáo dục, giới thiệu mô hình đổi mới trung tâm giáo dục cộng đồng- Ảnh 1.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình Vũ Mạnh Hiền phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và ông Vũ Mạnh Hiền, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã triển khai các Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT ngày 11/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định đánh giá, công nhận đơn vị học tập cấp huyện, tỉnh và Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT ngày 27/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, công nhận cộng đồng học tập cấp xã, huyện và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện 2 thông tư, giới thiệu mô hình đổi mới Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động chất lượng, hiệu quả.

Thái Bình triển khai các Thông tư giáo dục, giới thiệu mô hình đổi mới trung tâm giáo dục cộng đồng- Ảnh 2.

Các đại biểu đã được phổ biến những quy định chung; thẩm quyền, mức độ, tiêu chí, điều kiện và quy trình đánh giá, công nhận đơn vị học tập, cộng đồng học tập các cấp; trách nhiệm của từng đơn vị trong việc thực hiện các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Đây là hoạt động phối hợp giữa Hội Khuyến học tỉnh với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc đẩy mạnh các hoạt động về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 

Thông qua việc triển khai Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT, Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình về thực hiện 2 thông tư, giới thiệu mô hình đổi mới trung tâm học tập cộng đồng hoạt động chất lượng, hiệu quả tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên, hội viên về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập, đặc biệt thúc đẩy việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời của cán bộ, đảng viên và người dân, góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương và phong trào xây dựng xã hội học tập.

Các ý kiến phát biểu đều đánh giá cao sự chuyển biến mạnh mẽ của phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh Thái Bình trong những năm qua. Đồng thời, tin tưởng rằng sau khi Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT, Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo được triển khai thực hiện, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Khuyến học và Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình, công tác khuyến học của tỉnh trong giai đoạn tới ngày càng đạt được chất lượng, hiệu quả cao.

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai nhân rộng mô hình đổi mới trung tâm học tập cộng đồng hoạt động chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2030. Thời gian tới, cần xây dựng nội dung, các chuyên đề học tập cộng đồng; hoàn thiện trang web học tập cộng đồng nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời; thiết kế bài học, bài giảng điện tử về học tập cộng đồng. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên thành nhân tố đột phá giúp các trung tâm học tập cộng đồng hoạt động hiệu quả. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số trong quản lý; kết nối các nguồn lực thực hiện mô hình đổi mới. Các trường đại học, cao đẳng, Trung tâm cần xây dựng tài nguyên mở và số hóa những tri thức sẵn có trong thư viện, những tài liệu nước ngoài thì dịch ra tiếng Việt, chuyển giao cho các Trung tâm để đông đảo người dân có thể tiếp cận và học hỏi từ đó; các trường cần tổ chức các khóa học mở và khóa học đại chúng trực tuyến đáp ứng được yêu cầu học thường xuyên, học suốt đời, tại mọi không gian, mọi địa điểm khác nhau cho người học.

Bình luận của bạn

Bình luận