Hà Nội: Tập trung tháo gỡ cho các dự án đầu tư về giáo dục, y tế, tôn tạo di tích

N.Cường
11:43 - 18/02/2023
Công dân & Khuyến học trên

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị của Thành phố tập trung quyết liệt, thường xuyên rà soát các nội dung tồn tại, phối hợp với các địa phương, đơn vị để giải quyết, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư về giáo dục, y tế, tôn tạo di tích.

Hà Nội: Tập trung tháo gỡ khó khăn khi thực hiện các dự án đầu tư về giáo dục, y tế, tôn tạo di tích - Ảnh 1.

Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo Trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích, trong giai đoạn 2022 - 2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội. Ảnh: Cổng GTĐT Thành phố Hà Nội

Chiều 17/2, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo Trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích, trong giai đoạn 2022 - 2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội chủ trì Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo.

Gần 94 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Theo Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội, báo cáo tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cho biết, kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 thực hiện đầu tư 3 lĩnh vực trên toàn Thành phố gần 94 nghìn tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn ngân sách cấp Thành phố trên 49 nghìn tỷ đồng và kế hoạch vốn ngân sách cấp huyện là trên 44 nghìn tỷ đồng.

Đến nay, ngân sách Thành phố đã bố trí 769 dự án (đạt 58,7% kế hoạch) với số vốn 15.156,2 tỷ đồng (đạt 37,4% kế hoạch).

Cụ thể, cấp Thành phố đã bố trí 23 dự án với số vốn 1.649,5 tỷ đồng (đạt 10,4%); Ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ cấp huyện đã bố trí 746 dự án (đạt 68,8%), với số vốn 13.506,7 tỷ đồng (đạt 62,2%).

Hà Nội: Tập trung tháo gỡ khó khăn khi thực hiện các dự án đầu tư về giáo dục, y tế, tôn tạo di tích - Ảnh 2.

Đại diện các đơn vị phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Cổng GTĐT Thành phố Hà Nội

1.083 dự án cấp huyện giai đoạn 2021-2025

Theo đó, lĩnh vực giáo dục có 139 dự án, hiện đã giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 72 dự án; 48 dự án đã duyệt chủ trương đầu tư, trong đó, 22 dự án đã phê duyệt; 15 dự án đã khởi công thực hiện (12 dự án đã hoàn thành, 3 dự án dự kiến hoàn thành 2023).

Lĩnh vực y tế có 39 dự án, trong đó 35 dự án vốn ngân sách (4 dự án xã hội hóa bệnh viện). Đến nay, 5 dự án đang thực hiện chuyển tiếp; 30 dự án đã giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; 12 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, 6 dự án đã phê duyệt và 5 dự án đang đầu tư xây dựng (trong đó 1 dự án đã hoàn thành); 23 dự án đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Lĩnh vực tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa có 58 dự án, đã giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 58 dự án (trong đó 9 dự án sẽ phân kỳ đầu tư sau năm 2025); đã duyệt chủ trương đầu tư 12 dự án; 9 dự án đã được phê duyệt); 6 dự án đã thực hiện đầu tư (trong đó 4 dự án đã hoàn thành, 2 dự án dự kiến hoàn thành năm 2023).

Tiến độ thực hiện các dự án cấp huyện, có 1.083 dự án dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 (150 dự án triển khai sau năm 2025). 

Đến nay, 910 dự án đã duyệt chủ trương đầu tư (84%), trong đó, có 803 dự án đã được phê duyệt; đã khởi công thực hiện 414 dự án; đã hoàn thành 199 dự án; dự kiến hoàn thành thêm 214 dự án trong năm 2023.

Nhiều tồn tại, vướng mắc khi thực hiện dự án

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song quá trình thực hiện vẫn còn gặp một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể, trong lĩnh vực di tích, năng lực tư vấn dự án tu bổ, tôn tạo di tích còn hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Thủ tục đầu tư nhiều bước, phải tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công và Luật Di sản. Bên cạnh đó, việc kêu gọi xã hội hóa để tu bổ, tôn tạo các dự án di tích còn hạn chế.

Đối với lĩnh vực giáo dục thì quỹ đất dành cho trường học trên địa bàn các quận hiện rất hạn chế, do vậy, việc đầu tư cơ sở vật chất để đáp ứng đạt tiêu chí trường công lập đạt chuẩn quốc gia khó khăn.

Trong lĩnh vực y tế, một số trạm y tế chưa có bác sỹ đủ tiêu chuẩn theo quy định; việc thu hút nhân lực (nhất là lực lượng bác sỹ) về làm việc các tuyến y tế cơ sở còn hạn chế; Trạm y tế phường chưa áp dụng được chuyển đổi số…

Hà Nội: Tập trung tháo gỡ khó khăn khi thực hiện các dự án đầu tư về giáo dục, y tế, tôn tạo di tích - Ảnh 4.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Cổng GTĐT Thành phố Hà Nội

Tập trung quyết liệt, phối hợp các địa phương để tháo gỡ khó khăn cho dự án

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của Thành phố nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Các Chương trình công tác của Thành ủy trong lĩnh vực giáo dục, y tế và văn hóa là nội dung hết sức quan trọng. Những kết quả bước đầu đạt được đã thể hiện sự quyết liệt, nghiêm túc của Ban Chỉ đạo trong triển khai nhiệm vụ này.

Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, Giám đốc các Sở, ngành tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung quyết liệt, chủ động thường xuyên rà soát các nội dung tồn tại, phối hợp với các địa phương, đơn vị để giải quyết và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Trong đó, các đơn vị tập trung chủ động rà soát các hạng mục, nhiệm vụ để cơ quan thường trực là Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các ý kiến, đề xuất của các đơn vị, làm rõ kết quả thực hiện và cập nhật tiến độ thường xuyên, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo.

Đồng thời, cơ quan thường trực phát huy vai trò, chỉ đạo thực hiện, theo dõi việc thực thi nhiệm vụ của các quận, huyện, thị xã để Ban Chỉ đạo kịp thời biểu dương đơn vị làm tốt, nhắc nhở đơn vị làm chưa tốt.

Bình luận của bạn

Bình luận