Tin ngắn

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phát động xây nhà Đại đoàn kết cho đồng bào Tây Bắc

Tin ngắn - 11/05/2023

Sáng nay 11/5 Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Lễ Phát động ủng hộ chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của vùng Tây Bắc. Hưởng ứng chương trình “ Triệu tấm lòng yêu thương – Nghìn mái nhà hạnh phúc” của Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và các đơn vị trực thuộc hội: Quỹ Khuyến học Việt Nam, Tạp chí Công dân và Khuyến học, Truyền hình HDTV, Nhà xuất bản Dân trí đã tham gia ủng hộ chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Điện Biên và một số địa bàn vùng Tây Bắc. Với ý nghĩa chính trị, xã hội, và nhân văn sâu sắc Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cùng các đơn vị trực thuộc đã chung tay góp sức ủng hộ 3 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 150.000.000 đồng. Trong đó, Quỹ Khuyến học Việt Nam ủng hộ 1 căn, Truyền hình HDTV ủng hộ 1 căn, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội, Tạp chí Công dân & Khuyến học cùng các cán bộ nhân viên hội ủng hộ 1 căn. Với tinh thần và nghĩa cử cao đẹp đã góp phần hỗ trợ đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên và vùng Tây Bắc vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, yên tâm gắn bó “ máu – thịt” với vùng đất biên cương của Tổ quốc.

Thực hiện: Tô Dương - Thành Văn

Theo dõi trên