Tin ngắn

Thực hiện bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tin ngắn - 21/09/2022

Vùa qua, tại Hà Nội, đã khai mạc Hội nghị triển khai dự án “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức.

Thực hiện: Sơn Trần

Theo dõi trên