Tin ngắn

Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan

Tin ngắn - 02/03/2023

Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện và Hội Khuyến học huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan huyện Hoằng Hóa (2018-2023).

Thực hiện: Tô Dương - Huy Hải

Theo dõi trên